یکی از انتشارات مطرح ایران در قبل از انقلاب اسلامی انتشارات پرستو بود.این انتشارات با آرم پرستو و سایز جیبی مخاطبین خود را در دهه چهل و پنجاه بدست آورد بیتشر کتاب های انتشارات پرستو ادبی و عموما رمان بودن .سایت کارا کتاب مجموعه کامل این انتشارات را در آرشیو برای فروش موجود دارد

انتشارات آگاه در سال کار خود را با چاپ چندین جلد کتاب آغاز نمود در ابتدا این انتشارات بدون دخالت ماشین و تماما با نیروی انسانی اداره میشد که در سال های بعد انسان ها جای خود را به ماشین دادن و انقلابی عظیمی در صنعت چاپ و انتشارات به وجود آوردند این انتشارات تا هم اکنون هم فعالیت خود را ادامه داده است که تاجایی که در سال اخر از ریاست جمهور مدال بعترین کارافرین را گرفته است تمامی پرسنل این انتشارات و گارگاه آن زیر نظر حوضه فعالیت فرهنگی هنری اداره میشود آرزو میشود که موفقیت روز افزونی داشته باشد

 توجه این سایت متعلق به کارا کتاب می باشد و این مطلب درباره انتشارات پرستو و فعالیتش پیش از انقلاب می باشد برای اطلاع از انتشارات پرستو از 118 سوال فرمائید