انتشارات نیل ابوالحسن نجفی در سال ۱۳۳۲ همراه با عبدالحسین آل رسول و احمد عظیمی، انتشارات نیل را در تهران پایه‌گذاری کرد. کار این انتشارات با انتشار کتاب ساده‌دل از ولتر با ترجمه محمد قاضی آغاز شد.

ابوالحسن نجفی (زادهٔ ۱۳۰۸ در نجف)، زبان‌شناس و مترجم ایرانی است. او عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و دبیری مجله ادبیات تطبیقی را بر عهده دارد. عمده فعالیت‌های ادبی و علمی او در حوزه ترجمه متون ادبی، ویرایش، زبان‌شناسی و وزن شعر فارسی است. او یکی از دقیق‌ترین دایره‌ها برای طبقه‌بندی وزن شعر فارسی را تدوین کرده که به دایره نجفی معروف است.

 این سایت متعلق به کارا کتاب می باشد و هیچ ارتباطی به انتشارات نیل ندارد برای اطلاع از نیل با 118 تماس بگیرید