تو این مطلب راجع به کتاب های نایاب می نویسم.خیلی از دوستان هنوز فرق کتاب نایاب با کتاب کم یاب و کتاب نفیس را نمی دانند.در حالی که معنی هر کدام در خود اسمشان مشخص است.البته علت این سردرگمی از بازار کتاب دست دوم و نایاب شکل می گیرد زمانی که کتابفروش هر کتابی را نایاب معرفی میکند.شاید دلیل نایاب شدن کتاب یک سیاست پشت پرده است و اساسا هیچ ربطی به ممنوع بودن یا واقعا نایاب بودن کتاب نیست.مثلا در بازار کتاب نایاب مجموعه آثار صادق هدایا چاپ امیر کبیر اصطلاحا سلفون آبی  بعنوان کتاب نایاب شناخته شده و قیمت ارزانی نداشته.اما اگر شما در همان بازار از صد کتابفروشی جویا دوره این مجموعه شوید حداقل بیست درصد کتابفروشی ها موجود دارند.پس این مجموعه نایاب نیست شاید می توان گفت کم یاب یا کتابیخاص و مجموعه ای.کتابی کلکسیونری چون این چنین تجدید چاپ نشده(منظور از لحاظ کیقی و کمی است)

خیلی افراد سود جو در خیلی از صنفها بخاطر بازار گرمی یکسری از کالاهارا بعنوان نایاب می شناسند که مبلغ بیشتری دریافت گردد اما واقعیت این است کتاب نایاب دسترسی برای تهیه بسیار کم دارد و می تواند کتابی نایاب باشد که چاپ همین امسال بوده اما بدلیل عدم پخش درست یا عدم استقبال و حتی بلعکس استقبال بسیار زیاد کتاب در بازار به هیچ وجه نبشاد و تازه ان وقت است که می توان گفت کتاب نایاب است

بنابراین هر کتاب قدیمی و یا کلکسیونری نایاب نیست برای مثال دوم کتاب صد سال تنهایی مارکز که در رمان ها بسیار نایاب شناخته شده.ولی اگردر بازار نایاب جستجو نمایید باز این کتاب براحتی تهیه می گردد در حالی که شاید یک کتاب درسی دهه شصت در هیچ فروشگاه نایاب پیدا نگردد

پس  کتاب کلکسیونری همان کتاب نایاب نیست اما می تواند نایاب باشد. و می تواند کتاب نایاب یک کتاب بسیار ساده مثلا در زمینه پزشکی یا علمی و حتی مذهبی باشد

یکی از دلایل نایاب بودن کتاب شرایط خاص چاپ کتاب می باشد کمی و کیفی یک چاپ با خصوصیات جلدی  یک کتاب با خصوصیات محتوا به هر دلیلی کتاب قبلی تجدید چاپ نشده یا با ویرایش یا به آن کیفیت چاپ نشده است و این ها موجب نایاب شدن کتاب می شوند.

 و بصورت کلی ما کتاب نایاب را کتابی که در بازار رایج کتاب نباشد می شناسیم یعنی هر کتابی چه جدید چه قدیم که براحتی تهیه نشود نایاب می شناسیم حال برخی از این کتاب ممنوع الچاپ برخی ممنوع الفروش برخی هیچ مشگلی برای چاپ مجدد ندارد اما بدلایلی نامعلوم چاپ نگردید و علاقه مند این چنین کتب ناگزیرند در بازار نایاب جستجو نمایند

باز در مطلبی مفصل تفاوت های مشخص و دلایل بیشتر نایاب بودن کتاب را برایتان خواهم نوشت

 

کتاب نایاب