کتاب های کارلوس کاستاندا در ایران توسط انتشارات فردوس و میترا در دهه هفتاد و هشتاد چاپ گردید.

  و حدود دو دهه  میشود که تجدید چاپ نشده و در بازار بعنوان کتاب های کمیاب شناخته میشود.

و ما در این چند خط به شرح کوتاهی از زندگی این نویسنده و نامبردن آثارش می پردازیم.

کارلوس کاستاندا متولد سال هزار نهصد بیست پنج در کشور پرو است.

و در سن 72 سالگی در سال هزار و نهصد نود هشت چشم از جهان فرو بست.

کتاب های این نویسنده طی دوران حیات و پس از آن جز کتب پر فروش جهان بوده و بسیار طرفدار را پیرامون موضوعات مطرح شده پیدا نموده است.

کتاب های این نویسنده به هفده زبان رسمی جهان برگردانده شده است .

و در ایران نیز مترجمانی چون دل آرا قهرمان و بانو مهران کندری و چندی دیگر به فارسی برگردانده اند.

تعداد کتاب های کارلوس کاستاندا دوازده جلد است که البته تعدادی دیگر نیز جز سری کتاب های ایشان محسوب میشود که توسط همسر نامبرده و چندی از شاگردانش نوشته و چاپ گشته است.

آثار کاستاندا به زبان  خود نقل میشود یعنی کارکتر اصلی کتبش خود کاستانداست که راوی ماجراس و انچه که مکتوب است حاصل تجربیاتی و اموزش های است که طی گفتگوها با شخصی به نام دن خوان جمع اوری نموده است.

دن خوان که قهرمان اصلی کاستاندا و بهتر بگویم استاد و فرزانه اوست یک پیر فرزانه است که سرخپوستی است که مربی و اموزش دهنده او میشود.زندگی کاستاندا بسیار عجیب و اسرار امیز است .

ایشان در بخشی از زندگی به مراقبه و اعتلا درون خود پرداخت و در سال هزار و نهصد هفتاد سه از چشم عموم خارج و به کار و مراقبه و کسب دانش دنیای درون پرداخت.

و برای مدتی با سه بانو که همراهان اگاهی نام داشتن.باهم به رشد فکر و برتری درون خود پرداختن.او طی عمر خود تحقیقات بسیاری کرد و تجربیات حاصل از اشنایی با دن خوان را در کتابهایش مکتوب نمود.

 های کارلوس کاستاندا

کتاب های کارلوس کاستاندا عبارتند از

 

تعلیمات دون خوان (۱۹۶۸)
حقیقتی دیگر ۱۹۷۱
سفر به دیگر سو (۱۹۷۲)
افسانه قدرت ۱۹۷۴
دومین حلقه قدرت ۱۹۷۷
هدیه عقاب ۱۹۸۱
آتش درون ۱۹۸۴
قدرت سکوت ۱۹۸۷
هنر رویا دیدن ۱۹۹۳
حرکات جادویی ۱۹۹۸
چرخ زمان ۱۹۹۸
کرانه فعال بی کرانگی