پس به بازار کتاب های قدیمی رفتم و دیدم هیچ کدام چنین لقبی را به خود نمی دهند کتابخر گفتن به آن ها بی احترامی بود و مطمئن شدم که اشتباه یا  غرض ورزی به این صنف شده است.مجدد به خبرنگار مربوط تماس گرفته و پس از ملاقات دریافتم که کاربران سایت  روزنامه این چنین اطلاق کرده اند.این موضوع برایم بسیار اهمیت داشت چون جامعه کتابخوان فرهنگی این واژه را نبایست مصرف کنند.پس آن کاربر را پیدا نموده و با ایشان به بحث نشستم.ایشان از واژه کتابخر و بز خر  مکرر استفاده می نمود

علت را پرسیدم

ایشان پاسخ داد که آن ها کتاب  را در خانه های ما به مفت ترین قیمت ممکن خریداری می کنند به گونه ای که سمسار نیز متعادل تر رفتار می کند

آنها بز خر و خریدار مفت کتاب ها هستند.آنقدر لحن این نازنین بد بود که احساس کردم بهتر است به گفتگو خاتمه دهم و اینک لازم دانستم در این مطلب چند نکته حداقل برای خنک شدن دل خودم بنویسم

دوست نازنینم.حق با شماست حتما ایشان قیمت بسیار نازلی خریده که لاقل شما بسیار ناراضی هستید.اما آیا تفنگ روی شقیقه شما گذاشته بود؟چرا فروختید؟غم نان؟که می گوید مفت خریده.عدم رضایت از کتاب و محتوا...پس کتاب قابل تاملی نبوده.عدم فضای نگهداری؟ خوب اهداء می کردید به دوستانتان هدیه می دادید....

پس بهتر است اگر چیزی را فروختیم از روی صحت عقل و سلامت جسم و روان پس یک معامله سالم صورت گرفته و حتی اگر ضرر نمودید معامله بوده است.همیشه دو طرف در یک معامله سود نخواهند کرد.و اگر غیر این قضیه بود چرا فروختید

اما مسئله اصلی من نمی گویم در این صنف بی انصاف نیست.نمی گویم به قیمت ارزان نمی خرند.قطعا چه در این زمینه چه در هر زمینه ای منصف و عادل.بی انصاف و حریص وجود دارد.می گویند کار شما فرهنگی است.آیا دبیری را می شناسید که رایگان کار کند؟استاد دانشگاهی؟ یا آموزگاری؟مگر به استثنا یا عدم غم نان و به نیت کار خیر

دوستان گرامی قشر کتاب خوان در جامعه قشر ضعیف مالی است.متاسفانه متمولان بسیار اندک اهل کتاب هستند.البته این نسبی است.ولی حداقل تجربه حقیر مصرف کنندگان و مشتقان کتاب را در طبقه متوط و پایین ارزیابی نموده.بزرگان صنف کتاب دست دوم بعنوان پیش کسوتان را جویا شوید اگر در فقر نباشند وضع اقتصادی مطلوبی ندارند.شاید باور نکنید.فاکتور حقیر ترین.بی کیفیت ترین ساندویچی  بدترین منطقه از فاکتور فروش بزرگترین فروشگاه کتاب بیشتر است.البته باز تکرار می کنم استثناء را رها نمایید...

کدام کتابفروش یا به اصطلاح آن نازنین کتابخر را دیده اید که شرایط اقتصادی خوبی داشته باشند؟

بنده بعنوان متصدی یک سایت می توانم آنها را سرکوب کنم چون به نفع سایت ماست.اما حقیقت را نمی شود سرکوب کرد.

همین الان ما که اولین و بزرگترین سایت کتاب نایاب هستیم یک دهم امار بازدید سایت دانلود را نداریم.شاید بگویید کتاب ها گران است.سئوال بنده این است چه ارزان است؟کاش قدر پر کردن شکم..... به روز رسانی ظاهر و خرج اضافه..قدری به اندیشه.به روح و مغزمان باور داشته باشیم.ما نیز پر از ایراد و اشتباهیم.اما واقعا نسبت به صنف کتاب قدری بی انصافی می کنیم

کتاب خر آیا صفت...تعریف...یا واژه درستی است؟

 شاید بنده اشتباه می کنم منتظر نظرتان هستیم

رضوان احمدی