اما حقیقت تلخی است که سارق که شغلش این عمل زشت است اگر کتاب ندزدند وسیله دیگری به سرقت می برند و یک صنف نخرد بلاخره صنفی هست که از انها خریداری نماید و هدف من از این چند جمله درباره دزد کتابخوان و کتاب دوست است

دزد کتابخوان و کتاب دوست انسانی است با سواد ,کتابخوان و آگاه اما مشگلات اقتصادی و مشگلات اجتماعی و حتی مشگل روانی مثل اعتیاد بی منطق به داتشن کتاب و کلکسیونری (که این افراد گاها مشگل مادی نیز ندارند و از این کار لذت می برند گرچه این مورد آخر یک نوع بیمار هستند که در این مقال می گذریم)شخص او را به راه اشتباه کشانده.

تاسف انگیز است بارها دیده شده جوانی بسیار ساده و ظاهری متشخص دست به این عمل زده و حتی مرد و زنی بالغ و پخته این عمل خطا را انجام می دهند.سئوال پیش می آید درست است کتاب گران شده و حتی بوده مگر آن کتاب را کتابخانه ای ندارد اگر هدفشان مطالعه است و قیمت کتاب بالاست و ایشان توانی خرید ندارند. آیا هیچ محل یا کتابخانه است در این کشور کتاب امانت بدهد؟در جواب باید بگویم کتابخانه های عمومی کشور مخصوصا کتابخانه های بزرگ مانند کتابخانه مجلس تنها با داشتن کارت ملی کتاب های نایاب و ارزنده ای را در اختیار علاقه مندان قرار می دهند و متاسفانه برخی از این افراد از این نعمت و امتیاز مفید استفاده ننموده و حتی آگاهی ندارند و برخی زیاده خواه و کتاب باز افراطی هستند که حاضرند آن کتاب را به هر روشی داشته باشند.اما این افراد به هر دلیلی این کار زشت را می کنند رفتارشان و عملشان بسیار خطا و مجرمانه است و باید براساس عدل و قانون و انسان دوستی رفتاری متناسب با این مجرمین نمود

اما خود بنده به شخص دیده م در فروشگاهی پسر جوانی متاسفانه به هر دلیلی کتابی را بی اجازه برداشته بود و متصدیان فهمیدن بودن و مانند یک دشمن با دشمن.یک شکارچی با شکارچی چنان او را می زدند.اگرچه این اتقاق نادر و مردم ما فهمیده اند اما قبول کنید از رفتار های بد نیز کم دیده نمی شود.وظیفه آن رهنمون دادن و نصیحت کردن بود و حتی نه.........تحویل به پلیس بود.

البته بزرگانی نیز هستند که با رفتارشان انسان را شیفته مرام و اخلاق نیک انسانیشان می کنند مانند کتابفروشی پیر که مدتی کتاب جلد دومی را در جلو ویترین قفسه کتابهایش می گذاشت که شاید فردی که کتاب را به اشتباه تنها یک مجلد را بی اجازه برداشته بود متوجه و بیاید جلد دیگر را ببرد البته خود ما به شوخی می گفتیم این یک دام است و ترفند این پیر مرد اما خودم به شخص بزرگ و استاد کتابخانه ای بزرگی برخوردم که به او گفتند این چند جوان از طریق دوربین دیده شده هر ما یک یا چند کتاب کوچک به سرقت می برند.این استاد به نگاه و صدایی دلشکسته جواب داد دو حالت دارد این دو دختر یا کتاب را می دزند که بخوانند یا انقدر مشگل اقتصادی دارند که ناچار کتاب می دزدند هزینه این سرقت را به حساب شخصیم بزنید.باور نمی کنید شاید در حد شعار باشد اما به انسایت که باور دارید به شخصه و به عین دیدم

آری برخی با دزد کتاب سلاخ رفتار می کنند و برخی انسان را یکعمر محو بزرگ منشی و انسانیتشان می نماییند

اما هدف از این چند خط درد و دل.... بیایید قدری به کتابخوانی بیشتر بها دهیم از جمله کلیشه ای سرانه کتاب خوانی چند دقیه است بگذریم قدری تنها به کتاب و کتابخوانی بیشتر احترام بگذاریم این اولین گام رشد فرهنگی ماست

دارا رهنورد مشاور سایت کارا کتاب