قطعا خرید و فروش کالایی که مربوط به میراث فرهنگی و کالایی ملی است مجرمانه محسوب می شود اما قانون برای مالکین حقوقی و حدی در نظر گرفته

شما نمی توانید کتاب قدیمی که مربوط به این خاک و فرهنگ است به خارج از کشور منتقل نمایید حتی اگر قانون مجاز بداند اخلاق و شرافت چیه؟ چرا می بایست فرهنگ ما در دست بیگانگان قرار گیرد؟

مدتی در زبان ها افتاده که اگر کتابی که آنتیک است را به کتابخانه های ملی و موزها ببرید از شما می گیرند..چه کسی چنین حرفی را زده؟

مطمئن باشید بودجه خوبی دولت برای موسسات و کتابخانه های ملی در نظر گرفته که کتاب را پس از کارشناسی رایگان و توافق و رضایت از شما خریداری می نمایند

ورنه اجباری به فروش نیست مگر کتابی خاص با شرایط خاص باشد که مطمن باشید چنین کالای خاصی را بلاشک رضایت شما را جلب خواهند نمود.و مگرکتاب شما موردی حقوقی داشته باشد شکایتی شده باشد و شخص دیگر حق مالکیت داشته باشد.که می بایست از طریق قضایی بررسی گردد

کارا کتاب خودش خریدار کتاب های آنتیک است بنابراین نباید تبلیغ مراکز دولتی را کند.اما اخلاق و شرافت حکم می داند شمارا آگاه سازیم.بسیاری مراکز رسمی در داخل کشور هستند که با قیمتی عادلانه خریداری می کنند.میراث فرهنگی کشورتان را برباد ندهید

وقتی در موزه دبی که کمتر از چهار دهه تاریخ دارد بسیاری کالاهای مملکتمان را می بینم درد می کشم.

ما نیز از شما کتاب آنتیک را خریداری  می کنیم  اما باز به  مراکز رسمی کشورمان  واگذار می نماییم به کتابخانه ملی,به کتابخانه مجلس,به آستان قدس رضوی

خواهش می کنم قدر کالاهای قدیمی بخصوص کتاب خطی و آنتیک را بیشتر بدانید

 ما کارشناش و مشاور شما هستیم