بسیاری از نشریات و کتاب های ایرانی نیز جدیدا به این سمت می رود مثلا مجله فیلم یکی از مجله های محبوب سینمایی است که از دهه شصت تا کنون نزدیک پانصد شماره فعالیت نموده دست به تکثیر نسخه اسکن شده این مجله در چند لوح فشرده نموده و شاید در آینده ای نزدیک کلا بصورت دیجیتال و الکترونیک عرضه گردد

امروز در کشورمان با گرانی کتاب های کاغذی و دسترس نبودن مراکز خرید و گاها عدم چاپ مجدد کتاب و بازار نایاب کتاب اهالی کتاب به سمت کتاب های الکترونیک و دانلود کتاب رفته اند و مطمئنا اگر اینطور رشد داشته باشد تا چندی دیگر کتب کاغذی تکثیر نخواهد گشت و مانند برخی از نویسندگان در همان ابتدا برای اینترنت و نسخه الکترونیک آماده می گردد

اگر از کتابخوان های حرفه ای سئوال کنید قطعا دشمن کتاب های الکترونیک هستند و کتاب کاغذی را با هیچ کتاب الکترونیکی عوض نمی کنند

اما باید دید در آینده نزدیک و دسترسی کم و مبالغ بالای کتاب کاغذی بازاری باقی خواهند ماند

شاید روزی کارا کتاب نیز مجبور شود کتاب الکترونیک عرضه نماید اما تا آنجا که در توان دارد از کتب کاغذی دفاع و حمایت خواهیم نمود

واقعا لذتی که در مطالعه کتب کاغذی و حس کاغذ بخصوص کاغذهای کاهی و قدیمی را می توان با نوع کیفی دیگر مقایسه کرد؟

نور و اشعه نمایشگرهای دیجیتال از قبیل پی سی ,لب تاب,تبلت و غیره ضرری برای ما نخواهد داشت؟