این مطلب قرار میدهم برای دوستانی که علاقه به رادیوهای قدیمی دارند.اساسا کسانی که اهل رادیو هستند به رادیوهای قدیمی خیلی اهمیت میدهند مخصوصا اگه رادیو بیش از نیم قرن پیش باشد رادیویی مثل رادیو لامپی خوب وقتی اسم این نوع رادیو به میان میاد سریع قدیمی ترها یاد رادیو نفتی و رادیو ترانزیستوری می افتند.خداروشکر مدتی تعداد علاقه مندان رادیوهای قدیمی زیاد شدن و از سمسار تا فروشندگان تخصصی این نوع رادیو یا آب و تاب در حال آگهی برای خریداری رادیو لامپی هستند.خیلی از بازار های محلی یا از طریق سمساری های این رادیو ها را تهیه می کنن و جدیدا تعداد بسیار زیادی نسخه بدل این رادیو توسط چین تولید و وارد بازار شده اما عاشق فقط معشوق را می شناسد.

حتما خیلی از دوستان بدنبال مرکزی حرفه ای برای خرید و فروش رادیو لامپی می گردن اما چندی دوست هستند که متاسفانه در مرکز شهر و محدود طرح ترافیک هستن و برای دوستان شهرستانی که بسیار دشوار است حال نیاز به مرکزی است که ضمانت فروش داشته و ارسال به سراسر ایران و جهان داشته باشد از اینرو ما به این نتیجه رسیدیم که در فهرست خود خرید و فروش رادیو لامپی و خریداری این دستگاه جذاب را در دامنه کاری خود پوشش دهیم.دلیل این انتخاب آشنابودن با کارشناسان حرفه ای رادیو لامپی و فروشنده گان قدیمی و با انصاف این دستگاه که متاسفانه گمنام و شاید در دسترس مردم نبودن.به زودی در همین صفحه لینک محصولات رادیو لامپی قرار داده خواهد شد تا آن روز در همین مطلب اعلام می نماییم ما خریدار رادیو لامپی با قیمت پیشنهادی شما هستیم.همینطور خرید و فروش رادیو لامپی را نیز بر عهده خواهیم داشت. و ارسال رادیو به سراسر ایران میسر است. همینطور تعمیرات تخصصی رادیو لامپی در هر نوعی امکان پذیر است