امروز روز کمتر کسی است که دقایقی را در گوشی  یا بتلت خود بسر نبرد و خدارا شکر عموم مردم از خدمات اینترنت بهره مند هستن. و خیلی از دوستان روزانه دقایق و برخی ساعتها در اینستاگرام بسر می برند

کارا کتاب با هدف ترویج کتاب و کتابخوانی در شبکه های اجتماعی شروع به فعالیت نموده با این دیدگاه که مردم عزیزمان اگر در این شبکه ها بسر می برند و امکان بازدید برایشان راحتر است توسط این نرم افزار از خدمات کارا کتاب و معرفی کتاب و پیرامون کتاب  استفاده نمایند.در صفحه رسمی کارا کتاب در اینستاگرام ما سعی بر معرفی کتاب نایاب داریم.و شما می توانید راجع به کتاب یا مطالب قرار داده شده نظرات خود را بنویسید و  به گونه ای مشاور ما باشید.می توانید انتقاد کتید می توانید راهنمایی کنید. و ما نیز مشاور شما هستیم می توانید راجع به کتاب و مطالعه و روش خرید سوال فرمایید

ما در خدمت شما خواهیم بود و در انجام وظیفه کوشا خواهیم بود لطفا صفحه رسمی کارا کتاب به آدرس زیر را فالو نمایید و مطالب ما را دنبال نموده.این امید و انگیزه بیشتر ما می شود برای مطالب و تلاش بیشتر

instagram.com/karaketab