قیمت کتاب در بازار

 بنابراین قیمت کتاب در بازار به دو دسته تقسیم میشود قیمت کتاب های چاپ جدید یا اصطلاحا روز که در مطلب دیگر حتما راجع به روش قیمت گزاری درست این کتاب در خدمت شما خواهیم بود. و قیمت کتاب در بازار کتاب دست دوم که بر اساس موضوع و کیفیت با تاثیر قیمت جدید با توجه به درصدهای فوق محاسبه میگردد

 

قیمت گزاری کتاب