از ما نخواهید یک سایتی که نه درامد انچنانی داشته نه پرسنل بسیار هر کتاب را با تنوع عکس ها و توضیحات کامل درج نماییم.که حتی اگه توانای مالیشم بود از لحاظ سئو سایت و الگوریتم گوگل امتیاز منفی داشت.

تکرار یک عنوان تنها بدلیل تفاوت کم کیفی(چون قدیمی است) میسر نیست

بزارید مسئله را قدری روشنتر کنم

این حقیر کتابی میخرم از یک منزل مثلا کتاب کلیات سعدی انتشارات اقبال 1349 کتاب را این عزیز بسیار تمیز نگهداری نموده طی نیم قرن .خوب مرحله اول خرید انجام شد. مرحله دوم درج در سایت است. توضیحات کتاب را جمع اوری و عکسی از کتاب میگیرم. و قیمتش را می گزارم مثلا 300هزار تومان

حال یکماه.شش ماه و یا یکسال بعد مجدد همین عنوان با همین تاریخ را از منزل دیگری میخرم.کتاب کثیف نیست.پاره نیست.اما قطعا نمیتوان عین هم باشند.مثلا عطف این کتاب قدری پارگی دارد .در حالی نسخه اولی پشت پارگی کوچکی دارد.حال  من یا باید مجدد عکس بگیرم و یک محصول دیگری ایجاد کنم چون خواسته ناخواسته این کتاب از لحاظ کیفی قدری تفاوت دارد.یا همان کتاب را که قبلا ثبت کردم موجودیش را اضافه کنم

خوب بهتر این است که حالت افزودن تعداد را انجام دهم.و بهترین حالت این است شما هنگام خرید قبل و یا بعد خرید تماس بگرید و از سلامت کیفی کاملا مطلع شوید

البته در پایان باید بگم به هیچ وجه کتابهایی که میفروشیم کیفیت خراب یا پاره یا کثیف نداشته.اما برای کسانی که کیفیت برایشان مهم است. مثل کلکسیونرها توصیه مشاوره قبل خرید میباشد.

ورنه برای مصرف کننده که صرفا جهت مطالعه هست انچنان تفاوت محوسی ندارند.اما براب خرید شاهنامه بایسنغری که قیمتش 15 میلیون باید قبل خرید تماس بگیرید.

یا حداقل بعد خرید چون باگر پس از دریافت رضایت شما جلب نشود مقصر شمایید.(باز تکرار میکنم کیفیت کتب مطلوبن اما بعضیا واقعا وسواس دارن)

مثلا خانومی کتاب آشپزی رزا منتظمی سال 1364 خریدن.تماس گرفتن پس از دریافت و گذشت بیست روز البته

که اقا شما کتابی که قیمت پشت جلدش 200 تک تومن دست دومش فروختی 200 هزار تومان

نمیدانستم بخندم گریه کنم.تنها گفتم جسارت من ببخشید متولد چه سال هستید با تعجب گفت متولد سال 71...گفتم خانوم این کتاب از شما 7 سال بزرگتر که خودش جوابش گرفت و خندید

ما همه سعیمان ارائه بهترین کیفیت و کمیت و این اطمینان داده میشود اما اگر شما هم عین خانوم دنبال قیمت پشت جلد یا نو بودن کتاب قدیمی هستید یا نخرید از ما یا قبلش تماس بگیرید لطفا

یک مشتری با حال دیگر را بازگو کنم

که بعضیا  وافعا کم لطف هستن.مثلا  مشتری گلی ازمن پرسید: کتاب دو قرن سکوت چاپ قدیمیش میخوام برای سال 1330

میگم بله دارم جواب میدهد نو؟میگویم شما میفرمایید کتاب چاپ قدیمی بعد میگویید نو؟ میشود سرد گرم باشد. یا شب روز؟ شما میگویید قدیمی نو میخواهید اینها تضادن

بلکه جواب درست اینه بله کتب ما سالم ,تمیز و کیفیت مطلوب با توجه به قدمت دارند.