خرید کتاب

پشتیبانی : 9 صبح لغایت 12 شب ( خط ویژه: 02122251758-- 02188478196---مشاور فنی: 09125343644)

0
0
0

معرفی کتاب تاریخی

سعی داشتیم در این قفسه به معرفی کتاب های تاریخی ارزنده اعم از کتاب تاریخ ایران و کتابهای تاریخ جهان بپردازیم و شما مطابق قفسه های دیگر می توانید برای خرید کتاب تاریخی اینجا کلیک نمایید

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

کتاب ایران را از یاد نبریم و بدنبال سایه ی همای، مشتمل بر مجموعه ای از مقالات دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن که نخست در نشریات چاپ شده بوده، می باشد. در ابتدا این اثر به صورت دو کتاب مجزا چاپ شده بوده است لیک به دلیل ارتباط مقالات کتاب سایه ی همای با کتاب ایران را از یاد نبریم، در چاپ های جدید همراه با هم و در یک مجموعه چاپ شده است. نخستین چاپ از کتاب ایران را از یاد نبریم مربوط به سال 1340 می باشد. کتاب شامل 31 مقاله ارزشمند از نویسنده می باشد. ایران را از یاد نبریم ، فیروزی شکست خوردگان ، ایران تنها کشور نفت نیست ، مرد روز ، نسل ملول ، از آموختن چه حاصل؟ ، با فرهنگ و بی فرهنگ ، ای کاش که جای آرمیدن بودی ، روشنفکران بر سر دو راهی ، اشاره ها ، آدمیت و مقام ، خوبی و بدی ، ایران نیز حرفی برای گفتن دارد ، ایران به چه کسانی نیازمند است؟ ، تهران ، مرگ نیما و پیمانه ی عمر او به هفتاد رسید. این مقالات زیر عنوان کتاب ایران را از یاد نبریم می باشد. در ادامه کتاب : به دنبال سایه ی همای و شامل این نوشتارها می باشد: به دنبال سایه ی همای، جلوه ی تمدن ، هلن زرین بدن امروز ، دموکراسی در شرق ، نبرد رنگ در آفریقای جنوبی ، مسئله عقب ماندگی ، جواهر لعل نهرو ، هند بی نهرو ، هند و تمدن صنعتی ، مرد جوان و دریا ، مرگ کندی ، انتظار زمین و ایران به من چه معنی دارد.

 

iran az yad nabarim

 

نویسنده در مقدمه کتاب : ایران را از یاد نبریم، نگاشته است:
اینک که چاپ دوازدهم ایران را از یاد نبریم در جریان است، نابجا ندانستم که این چند کلمه را بر آن بیفزایم. تاریخ نخستین انتشار آن به صورت کتاب به سال 1340 باز می گردد که اکنون چهل و پنج سال از آن زمان دور شده ایم. در این دوران حوادث بسیاری بر این کشور گذشته است، ولی ایران همان ایران است: کشور شگفت انگیز، پر رمز و راز و پر تناقض، که مانند معشوقه های غزل فارسی، هم دلارام است و هم رنج دهنده.
و امروز که ما به خود نگاه می کنیم، من و گروهی از خوانندگان این نوشته که زمانی جوان بودیم و دیگر نیستیم، می بینیم که در ازای این عمر رفته، دیده ی حیران ما چه ها که در طی این زمان ندید!
دورانی را که گذراندیم...

بخشی از سرآغاز چاپ نخست کتاب:
گرفتاریهای روزانه، دل مشغولیها و بهت زدگیهای قرن، مانع از آن است که بسیاری از ما به عمق ماجرائی که در روح ایران است، توجه کنیم. چون کسی هستیم که به باغ کهنسالی در چله ی زمستان پای می نهد و آنرا خشک و خاموش و برهنه، گرانبار از غربت وحشی مرموز و شریر می بیند، بی آنکه نجوای پنهانی حیات، و لوله ی خاموش جرمهای روینده و سبز شونده را در شکم کنده های پیر و در نهاد شاخه های خشک دریابد. در زندگی ملت ها نیز دورانهای سترون و دورانهای زاینده است، و تناوب و تسلسل این دورانها بوده است که تمدن را به پایه ی کنونی رسانیده. دوران ما یکی از دورانهای بارور است، و زایندگی هرچند با درد همراه باشد، باز سعادت بخش و شورانگیز می تواند بود.

در روزگاری که گوئی ایران در ابری از فراموشی پیچیده شده است، اگر کار دیگری از دست ما بر نیاید، لااقل خوبست بکوشیم تا فکر او و غم او را در دل خود زنده نگاهداریم و اعتقاد به زایندگی دوران را در سینه نپژمرانیم. ما از این حیث چون بیماران تریاک خورده ای هستیم که به هر افسونی است باید بیدار نگاهشان داشت؛ زیرا اگر چشم بر هم نهند، بیم آنست که دیگر آنرا نگشایند

برای خرید کتاب ایران را از یاد نبریم

کلیک کن

کاوه آهنگر و درفش کاویانی، عنوان نوشتار ارزشمندی از ایرانشناس شهیر دانمارکی آرتور کریستین سن دانمارکی می باشد که منیژه احدزادگان آهنی آن را به پارسی ترجمه کرده است. در این کتاب پیشگفتاری از مترجم اثر ابتدا نگاشته شده است و سپس تحقیق و کنکاشی از سوی نویسنده برای ریشه یابی عنوان کاوه برای درفش ملی ایرانیان و پس از آن بخش پادشاهی ضحاک و قیام کاوه در شاهنامه فردوسی در کتاب جای داده شده است. آرتور کریستین سن متولد 1875 در کپنهاگ دانمارک که به عنوان خاورشناس، پژوهشگر تاریخ و ایرانشناس شناخته می شود. از اوان نوجوانی علاقمند به زبان شناسی و پژوهش در باب فرهنگ مردم مشرق زمین بود. در دانشگاه کپنهاک به تحصیل پرداخت و رساله ی دکترایش تحقیقی در باب حکیم خیام بود. در دوران دانشگاه به یادگیری زبان های فارسی، عربی ، سانسکریت ، ترکی و همچنین پهلوی پرداخت. کتاب ها و پژوهش های ارزشمندی در موضوع ایرانشناسی از او به یادگار مانده است که از میان آنها میتوان به کتابهای : کیانیان و ایران در زمان ساسانیان اشاره کرد. کریستین سن سفرهایی نیز به ایران داشته است.

 

aylbziji

کتاب تاریخ ایران نوشته عباس اقبال آشتیانی شامل شرح کامل تاریخ ایران پس از وارد شدن اسلام در ایران می باشد. این تاریخ ایران پس از سقوط ساسانیان را در بر میگیرد و تا سقوط دودمان قاجاریه را شامل می شود. عباس اقبال ادیب و مورخ ایرانی در سال 1275 در آشتیان متولد شد. اقبال در دارالفنون تهران دوران متوسطه را گذراند و بعدها در فرانسه در دانشگاه سوربن لیسانس ادبیات را دریافت کرد. بعدها در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و از اعضای فرهنگستان زبان در تهران بودند. از ایشان تالیفات و تصحیحات متعددی بجای مانده است. تاریخ مفصل ایران پس از اسلام ، خاندان نوبختی ، تاریخ جواهر در ایران ، تاریخ اکتشافات جغرافیایی و تاریخ علم جغرافیا ، قابوس وشمگیر زیاری و میرزا تقی خان امیرکبیر از جمله تالیفات ایشان می باشد.دیوان امیر مغزی ، لغت فرس اسدی طوی ، تاریخ طبرستان ، سیاست نامه خواجه نطام الملک ، کلیات عبید زاکانی و مجمع التواریخ از جمله تصحیحات ایشان می باشد. همچنین ترجمه هایی نیز از ایشان به یادگار مانده است.

 

تاریخ ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض قاجاریه عباس اقبال آشتیانی 210x300

 

این تاریخ در 33 فصل و دو بخش نگاشته شده است. بخش نخست از صدر اسلام تا استیلای مغول را شامل میشود. فصل نخست کتاب با عنوان عربستان و قوم عرب شامل این گفتارها می باشد: جزیره العرب ، عرب بائده ، عرب قحطانیه ، عرب اسماعیلیه یا مستعربه ، آداب و ادیان عرب قبل از ظهور اسلام. فصل دوم کتاب با عنوان ظهور اسلام شامل گفتاری است با نام: سیرت حضرت رسول. فصل سوم کتاب به رویدادهای 11 تا 41 هجرت پرداخته شده است و با عنوان خلفای راشدین، به مساله خلافت بعد از پیامبر و جنگ ها و رویدادهای این برهه پرداخته است. فصل چهارم کتاب حوادث سالهای 41 تا 132 هجرت را شامل می شود. فصل پنجم کتاب به خلافت بنی عباس در فاصله سالهای 132 هجرت تا 656 پرداخته شده است. پس از فصل پنجم کتاب، وارد قسمت دوم کتاب با عنوان تاریخ ایران پس از اسلام می شویم. فصل نخست این قسمت به حکومت های طاهریان و علویان و طبرستان پرداخته شده است. فصل دوم به دیلمیان و حکومت آل زیار در سالهای 316 تا 433 هجرت نگاه شده است. فصل بعد به دوران آل بویه در سالهای 320 تا 447 هجرت پرداخته شده است. فصل چهار، شامل تاریخ صفاریان و فصل پنجم از قسمت دوم کتاب، تاریخ سامانیان نگاشته شده است. فصل ششم غزنویان و فصل هفتم و هشتم و نهم به ترتیب به سلاطین غور و سلاطین سلجوقی و اتابکان و خوارزمشاهیان اشاره شده است.

بخش دوم کتاب با عنوان از مغول تا انقراض قاجاریه به این مباحث میپردازد: استیلای مغول ، سیاست و آداب مغول ، سلطنت جانشینان چنگیز تا ایام فرماندهی هولاکو ،لشکر کشی هولاکو به ایران و انقراض خلافت عباسی ، سلاطین مغول ایران یا ایلخانان ، سلطنت ایلخانان مسلمان ، فترت بین دوره ایلخانی و دوره تیموری ، تمدن و معارف و صنایع در عصر استیلای مغول ، ظهور تیمور و تشکیل سلسله ی گورکانیان  ، جانشینان تیمور ، ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو ، اصل و نسب ابتدای کار صفویه ، سلطنت شاه عباس بزرگ ، سلاطین آخری صفوی ، سلسله ی افشاریه ، سلسله ی زندیه ، قاجاریه و مشروطیت ایران.

کتاب نیرنگستان نوشته صادق هدایت که در واقع یک فرهنگنامه فولکلور است، کنکاش و تفحصی در زمینه آداب و اعتقادات و تشریفات و باورهای کهن و امروزین مردمان ایران می باشد. گفتارهای کتاب چنین است: آداب و تشریفات زناشوئی، تاریخچه، زن آبستن، اعتقادات و تشریفات گوناگون، آداب ناخوشیها، برای برآمدن حاجتها، خواب، مرگ، تفال ناشی از اعضای بدن، تفال، نفوس، مروا، مرغوا، ساعات - وقت - روز ، احکام عمومی ، چند اصطلاح و مثل ، چیزها و خاصیت آنها ، گیاه ها و دانه ها ، خزندگان و گزندگان ، پرندگان و ماکیان ، داو ودد ، بعضی از جشنهای باستان ، جاها و چیزهای معروف و افسانه های عامیانه. نویسنده کتاب چنانکه در این کتاب به بیان بسیاری آداب ناپسند بومی می پردازد، همچنین بسیاری از عادات و رسوم ایرانیان کهن را پسندیده و درست میداند و بسیاری از آداب ناپسند مانند قربانی کردن حیوانات که به عنوان نمونه از باورهای خرافی مردم ذکر میکند، حاصل اعتقادات انیرانیان میداند که به سرزمین ایران وارد شده است و مربوط به نژاد آریان نمی داند.

 

neyrangestan

 

بخش هایی از نوشتار نویسنده در دیباچه کتاب:
سرزمین ایران علاوه بر اینکه چندین قرن تاریخ پست سر دارد، مانند کاروانسرائی است که همه قافله های بشر از ملل متمدن و وحشی دنیای باستان مانند کلدانی، آشوری، یونانی، رومی، یهودی، ترک ، عرب و مغول پی در پی در آن با انداخته و یا باهم تماس و آمیزش داشته اند. از این رو کاوش و تحقیق درباره اعتقادات عوان آن نه تنها از لحاظ علمی و روانشناسی قابل توجه است بلکه برخی از نکات تاریک فلسفی و تاریخی را برایمان روشن خواهد کرد و پس از تحقیق و مقایسه این خرافات با خرافات سایر ملل می توانیم به ریشه و مبدا آداب و رسوم، ادیان، افسانه ها و اعتقادات مختلف پی ببریم. زیرا همین قبیل افکار است که همه مذاهب را پرورانیده، ایجا نموده و از آنها نگه داری می کند، همین خرافات است که کله ی آدمیزاد را در دوره های گوناگون تاریخی قدم به قدم راهنمایی کرده، تعصب، فداکاریها، امیدها و ترسها را در بشر تولید نموده است...

ولی چیزیکه مهم است باید دانست همه این افکار عجیب و غریب و متضاد و گاهی خنده آور و زمانی شگفت انگیز که به نام خرافات شهرت دارد یا در اثر تراوش فکر ملی پیدا شده یا نه و رابطه آنها با یکدیگر چیست؟
پیداست که توده ملت در همه جای دنیا تنها به فکر زندگیست و هیچوقت چیزی را اختراع نمی کند، ولی در هر زمان حتی در محیط های خیلی بدوی اولیه در میان توده های منفی که تشکیل اکثریت را می دهد کسانی پیدا می شوند که فکر می کنند و اختراع مینمایند یا به عبارت دیگر افکار و احساسات توده مردم را گرفته به صورت جمله های احکام آمیز در می آورند. و از همین طبقه است که توده عوام دانش و اعتقادات خودش را در بر میگیرد. ولی باید دانست که یک قسمت این عادات و خرافات که امروزه در نظر جامعه زشت و ناپسند می آید، بی شک فکر ایرانی آنها را ایجاد نکرده است بلکه در نتیجه معاشرت با نژادهای بیگانه و به واسطه فشارهای مذهبی و خارجی تحمیل شده است. بی آنکه خواسته باشیم این موضوع را تجزیه و تحقیق کامل بنمائیم می توانیم بر حسب اصل و مبدا این افکار را به چندین بخش قسمت کنیم. گذشته از تقسیم بندیهای فرعی که در این مختصر نمی گنجد آنها را به دو دسته عمده قسمت می نمائیم که بحث در هر کدام از آنها در جای خود موضوع جداگانه و مهمی است.

وضع افکار و زندگی به طور عموم و به خصوص وضعیت زن بعد از اسلام تغییر کرد چون اسیر مرد و خانه نشین شد، تعدد زوجات، تزریق افکار قضا و قدر، سوگواری، غم و غصه فکر مردم را متوجه جادو، طلسم، دعا و جن نمود و از کار و جدیت آنها کاست. یک رشته خرافات جدید از این راه تولید شدند.
نذرهای خونین، قربانی و تشریفات مربوط به آنهمه این عاداتوحشی از پرستش ارباب و انواع ناشی شده و به طور یقین اثر فکر ملل سامی می باشد چون انسان نادان و اولیه از قوای طبیعت می ترسیده و خودش را مقهور آن میدانسته. هرکدام از این قوا را خدائی تشنه خون پنداشته و برای فرو نشاندن خشم و حرص آنان این معاوضه و تاخت زدن را برای معافیت جان خودش تصور کرده یعنی مرا نکش و این جانور را بخور. این شاهکار فکر سامی و متعلق به کلدانیان و یهودیان و عربها بوده و در مذهب آرین قربانی خونین سابقه ندارد.

نباید فراموش کرد که دست ای از این آداب و رسوم نه تنها خوب و پسندیده است بلکه از یادگارهای روزهای پرافتخار ایران است مانند جشن مهرگان، جشن نوروز، جشن سده، چهارشنبه سوری و غیره... که زنده کردن و نگهداری آنها از وظایف مهم ملی به شمار می رود و برای آن باید مقدم جداگانه ای قائل شد

برای خرید کتاب نیرنگستان اینجا کلیک نمایید

دانلود کتاب نیرنگستان